7. Ĉiam malfrue

Nek... nek

Uttrycket nek... nek används på samma sätt som svenskans "varken... eller".

 • Nek li nek ŝi respondis. – Varken han eööer hon svarade.
 • Vi nek sidas nek rigardas. – Du varken sitter eller tittar.

Mem

Ordet mem betyder "själv". På svenska använder vi ibland "själv" när vi menar ensam. På esperanto måste man skilja mellan mem (själv) och "sola" (ensam).

 • Mi mangxis sola. – Jag åt ensam.
  • det var inen annan människa där
 • Mi mangxis mem. – Jag åt själv.
  • ingen hjälpte mig

Hejdå

När man tar avsked på esperanto används oftast det informella:

 • Gxis!

Som är en förkortning av frasen:

 • ĝis la revido – på återseende (tills återseendet)

Det är också möjligt att ta bort artikeln:

 • ĝis revido

Prefixet ek-

Prefixet ek- anger att en handling börjar, ofta med nyansen "plötsligt", eller att en handling är mycket kortvarig.

 • ekparoli – börja tala, sätta igång att tala
 • eksilenti – tystna
 • eksidi – sätta sig ner
 • ekridi – skratta till

Suffixet -aĵ

Suffixet -aĵ betyder "en konkret sak".

 • manĝo – mat
 • trinko – dryck
 • belo – npgot vackert
 • sendo – en försändelse