6. Maja

Ändelsen -u i bisatser

Bortsett från att ändelsen -u bildar imperativ, kan den användas i ytterligare ett sammanhang. I bisatser får verbet -u ändelse om huvudsatsen anger vilja, önskan eller nödvändighet att bisatsen ska ske.

 • Mi deziras, ke vi lernu. – Jag önskar att du lär dig
 • La patro insistas, ke mi iru. – Far insisterar på att jag åker.
 • Estas necese, ke vi auxskultu. – Det är nödvändigt att du lyssnar

Prepositionen je

Je är en preposition utan fast betydelse. Den kan användas i vissa abstrakta fall när det inte finns någon annan preposition som passar. Framför allt används je för att ange klockslag. .

 • Je kioma horo vi venos? – Vid vilken tid kommer du?
 • Je la kvina horo. – Klockan fem

 • je mia gxojo – till min glädje

 • je lia kosto – på hans bekostnad
 • je via sano! - skål! (vid din hälsa)

Suffixet -et

Suffixet -et anger förminskning eller försvagning av ordets betydelse.

 • libreto – liten bok, häfte
 • beleta – snygg, något vacker
 • varmeta – ljummen

Suffixet -eg

Suffixet -eg anger förstoring eller förstärkning av ordets betydelse.

 • varmega – het
 • belega – underskön
 • bonega – utmärkt

Suffixet -iĝ

Suffixet -iĝ betyder att bli, att komma i ett nytt tillständ, att bli utsatt för en handling. Ibland motsvarar -iĝ "sig" eller s-form på svenska.

 • riĉi – bli rik
 • trankvili – bli lugn, lugna ner sig
 • resani – tillfriskna
 • geedzi – gifta sig
 • pliboni – förbättras

Notera följande relation mellan verb:

 • interesi – intressera
  • interesi – intressera sig
 • ruli – rulla (något)
  • ruli – rulla, rullas
 • renkonti – träffa
  • renkonti – träffas