2. La amikino de Marko

I texten

 • havi – ha
 • n – Objekt
 • nomo – namn
 • Ana – Ana
 • juna – ung
 • bela – vacker, snygg
 • ge – bägge könen
 • veni – komma
 • is – Verb i dåtid
 • al – till, åt
 • hejmo – hem
 • bona – bra, god
 • voli – vilja
 • u – Verb i imperativ
 • iri – gå, åka
 • i – Infinitiv
 • saluto – hälsa
 • kio – vad
 • vi – du, ni
 • fari – göra
 • legi – läsa
 • sed – men
 • paroli – tala, prata
 • kun – (tillsammans) med
 • ĉu – (frågepartikeln), huruvida, månne, om
 • jes – ja
 • ŝati – tycka om, gilla
 • nur – bara, endast
 • trinki – dricka
 • kafo – kaffe
 • frato – bror
 • jen – se här, här är
 • ankoraŭ – ännu, fortfarande
 • varma – varm
 • kuiri – laga (mat)
 • danki – tacka
 • povi – kunna
 • ankaŭ – även, också
 • mal – motsatsen
 • rigardi – titta
 • okulo – öga
 • vidi – se
 • ke – att
 • ami – kärlek, älska

Ytterligare

 • demandi – fråga
 • domo – hus
 • facila – lätt, enkel
 • granda – stor
 • kia – hurdan
 • mono – pengar
 • nova – ny
 • pri – om, angående
 • se – om
 • tre – mycket (i hög grad)
 • diri – säga