5. Nova aŭto

Korelativna tabela

Poglejte korelativno tabelo v Dodatku in opazujte, kako logično je narejena: pomen vsake od 45 besed v njej je sestavljena iz pomena prvega elementa in pomena drugega elementa. Zapomnite si zlasti naslednje:

 • ĉio – vse
 • ĉiu – vsak
 • ĉiuj – vsi (plural)
 • ĉiam – vedno
 • iom – nekaj

Nekatere besede v tabeli lahko dobijo končnici -j (množina) in -n (akuzativ):

 • končnico -j lahko dodamo k besedam s končnico -u in -a
 • končnico -n lahko dodamo k besedam s končnico -o, -u, -a and -e:

Kio

 • Kio – kaj
 • kion – kaj (kot predmet glagola)

Primer:

 • Kion vi manĝas? Kukon mi manĝas.

Kiu

 • Kiu – kdo (ednina), kateri
 • kiun – koga (ednina), katerega (predmet glagola)
 • kiuj – kateri (množina)
 • kiujn – katere (množina)

Kia

Primeri:

 • Kia estas la vetero? – Kakšno je vreme?
 • Kian aŭton vi havas? – Kakšen avto imate?
 • Kiaj estas ŝiaj leteroj? – Kakšna so njena pisma?
 • Kiajn fotojn vi faris? – Kakšne fotografije si naredil?

Kie

 • Kie – kje
 • Kien – kam

Primera:

 • Kie mi estas? – Kje sem?
 • Kien vi iras? – Kam greste?

S predlogi

 • Al kiu – h komu
 • kun kiu – s kom
 • al tiu – k tistemu
 • inter tiuj – med tistimi

Stopnjevanje pridevnikov in prislovov

Primernik tvorimo z besedo pli (več):

 • pli bona – boljši
 • pli granda – večji

Presežnik tvorimo z besedo plej (naj):

 • plej bona – najboljši
 • plej granda – največji

"Od" ali "kot" prevajamo z ol:

 • pli bona ol vi – boljši od tebe

V presežniku se "od" prevaja z el:

 • La plej bona el ĉiuj – najboljši od vseh.

Pli and plej se uporabljajo tudi s prislovi:

 • pli rapide – bolj hitro, hitreje
 • plej rapide – najbolj hitro

Dum

Dum je predlog ("med", "medtem ko") in veznik ("dokler"):

 • Li sidas dum la manĝo. – Sedi med jedjo.
 • Ŝi skribas dum li legas. – Piše, dokler on bere.

Ĉi

Besedo ĉi uporabljamo s ti besedami iz korelativne tabele in približuje njihov pomen. Na primer:

 • tiu – tisti / tiu ĉi ali ĉi tiu – ta
 • tie – tam / tie ĉi ali ĉi tie – tu

Pripona -ind

pomeni "biti vreden":

 • aŭskultinda – vreden/na poslušanja
 • leginda – vreden/na branja
 • bedaŭrinde – vredno obžalovanja, na žalost
 • nedankinde – ni vredno hvaliti, ni za kaj