9. Planoj pri veturado

Tryb warunkowy

Do tworzenia trybu warunkowego czasowników używamy końcówki -us:

 • Mi kredus – IUwierzyłbym
 • Se mi havus tempon, mi restus pli longe. – Jeśli miałbym czas, zostałbym dłużej.

Kvazaŭ

Po kvazaŭ (=jakby) zazwyczaj używamy czasownika w trybie warunkowym:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Siedzisz tam, jakbyś był bogaczem.

Można również powiedzieć:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Siedzisz tam, jak bogacz.

Przyrostek -ad

czynność długotrwała lub powtarzana

 • paroli – to sing
  • parolado – przemówienie
 • legi – czytać
  • legado – czytywać, czytać długo

Przyrostek -ar

zbiór, zestaw:

 • arbo – drzewo
  • arbaro – las
 • vagono – wagon
  • vagonaro – pociąg
 • vorto – słowo
  • vortaro – słownik

Przyrostek -um

sufiks uniwersalny, bez określonego znaczenia:

 • plena – pełny
  • plenumi – spełniać
 • malvarma – chłodny
  • malvarmumi – przeziębić się
 • aero – powietrze
  • aerumi – wietrzyć
 • kolo – szyja
  • kolumo – kołnierz