3. En kafejo

Przysłówki

Końcówka przysłówków to -e.

 • bele – pięknie
 • forte – mocno
 • rapida aŭto – szybki samochód
  • veturi rapide – jechać szybko

Przyimki per i kun

Per - przy pomocy, tworzy odpowiednik polskiego narzędnika

 • Manĝi per kulero – Jeść łyżką
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – Śpiewała bardzo pięknym głosem.

Kun - z (kim, czym)

 • Mi iras kun la amiko. – Idę z przyjacielem.
 • Mi parolos kun li. – Porozmawiam z nim.

Przyimek post

post – po, za (odnosząc się do czasy)

 • Li venis post mi. – Przyszedł po mnie (po tym jak ja przyszedem).
 • post du horoj – za dwie godziny
 • Li venos post tri horoj. – Przyjdzie za trzy godziny.
 • poste – potem, następnie

Przyimek Malantaŭ

malantaŭ - za, lecz tylko w przestrzeni

 • Li staras malantaŭ mi. – On stoi za mną.

Przyrostek -ul

człowiek z daną cechą:

 • grandulo – wielki człowiek, wielkolud
 • malbonulo – zły czowiek
 • belulino – piękna dziewczyna

Przyrostek -ej

pomieszczenie:

 • lernejo – szkoła
 • kuirejo – kuchnia
 • laborejo – miejsce pracy

Przyrostek -ebl

możliwy, nadający się:

 • manĝebla – jadalny
 • videbla – widzialny
 • kompreneble – zrozumiale, oczywiście
 • eble – może
 • malebla – niemożliwy

Tryb rozkazujący

Końcówka tryby rozkazującego to -u.

 • Ni manĝu! – Jedzmy! W drugiej osobie l.p. i l.m. możemy pominąć zaimek osobowy vi, a w pozostałych osobach musimy pamiętać o zaimku.
 • Manĝu! – Jedz! Jedzcie!
 • Iru! – Idż! Idźcie!

Trybu rozkazującego używamy również, gdy pytamy o zgodę na naszą sugestię:

 • Ĉu ni iru al kafejo? – Czy pójdziemy do kawiarni?
 • Ĉu ni trinku kafon? – Czy napijemy się kawy?