3. En kafejo

Przetłumacz i odpowiedz / Traduku kaj respondu

  1. Czy kelnerzy w wielkich hotelach rozumieją wiele języków?
  2. Czy wiesz, że Anna lubi nową piosenę o biedaku i pięknej kobiecie?
  3. Gdzie widzieliście starca i młodzieńca, którzy nieśli duży stół?
  4. Jak to się stało, że znowu przyjechaliście do nas bez rodzeństwa?
  5. Czy wystarczająco szybko możecie się uczyć esperanta przy pomocy nowego podręcznika?