1. Amiko Marko

Z tekstu

 • Marko – Marek
 • esti – być
 • as – Czasownik w czasie teraźniejszym
 • mi – ja
 • a – Przymiotnik
 • amiko – przyjaciel
 • o – Rzeczownik
 • li – on
 • lerni – uczyć się
 • ant – teraźniejszy czynna
 • kaj – i
 • sporto – sport
 • ist – fach, zawód
 • nun – teraz
 • sidi – siedzieć
 • en – w
 • ĉambro – pokój
 • sur – na
 • tablo – stół
 • papero – papier
 • j – Liczba mnoga
 • libro – książka
 • ĝi – to
 • skribi – pisać
 • la – (przedimek określony)
 • patro – ojciec
 • in – żenski
 • de – od, z
 • ne – nie
 • ili – oni, one
 • labori – pracować
 • hotelo – hotel
 • instrui – nauczać
 • ŝi – ona

Dalsze

 • ĉu – czy
 • jes – tak
 • kio – co
 • kiu – kto, którego
 • lingvo – język
 • ni – my
 • nomo – imię
 • respondi – odpowiadać
 • seĝo – krzesło