1. Amiko Marko

Alfabet

Esperancki alfabet składa się z 28 liter: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z. Litery czytamy, jak w języku polskim, z następującymi różnicami:

 • ĉ = cz;
 • ĝ = dż;
 • ĥ = ch, we współczesnym esperancie litera ĥ prawie zupełnie została zastąpiona prze literę k np.: ĥemio=kemio (chemia);
 • ĵ = ż;
 • ŝ = sz;
 • ŭ = ł, jak u w Europa, auto;
 • v = w

Wymowa

Wyrazy czytamy dokładnie tak, jak zostały napisane, wymawiając wszystkie litery np.: ĉambro = [czambro]; seĝo = [sedżo, nie sedźo]; kio = [k-i-o, nie kijo, kjo]; nia = [n-i-a, nie nija].

Akcent

Wyrazy akcentujemy, jak w języku polskim, na przedostatniej sylabie: te-le-fo-no, a-mi-ko, ra-di-o. Wyrazy jednosylabowe akcentujemy na jedynej sylabie: kaj, en.

Przedimek la

Przedimek la, nieodmienny i jeden dla wszystkich rodzajów, przypadków i liczb, wyróżnia konkretny rzeczownik spośród wielu innych.

Seĝo estas en cxambro. – Krzesło (jakieś) jest w pokoju.

La seĝo estas mia. – (To) krzesło jest moje.

Zaimki osobowe

 • mi – ja
 • vi – ty
 • li – on
 • ŝi – ona
 • ĝi – ono
 • ni – my
 • vi – wy
 • ili – oni

Zaimki dzierżawcze

 • mia – mój
 • via – twój
 • lia – jego
 • ŝia – jej
 • ĝia – tego
 • nia – nasz
 • via – wasz
 • ilia – ich

Vi używamy zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

Li używamy wyłącznie w stosunku do mężczyzn; ŝi do kobiet; ĝi do przedmiotów i zwierząt.

Zaimki dzierżawcze tworzymy dodając do zaimków końcówkę przemiotnikową -a.

Rzeczownik

Końcówka rzeczowników to -o.

 • tablo – stół
 • lernanto – uczeń
 • patro – ojciec

Liczba mnoga

Liczbę mnogą tworzymy przy pomocy końcówki -j, dodajemy ją do rzeczowników, przymiotników i zaimków dzierżawczych.

 • tabloj – stoły
 • instruistoj – nauczyciele
 • viaj lernantoj – twoi uczniowie

Czasownik

Końcówka czasowników w czasie teraźniejszym to -as.

 • mi estas – jestem
 • vi estas – jesteś
 • li estas – on jest
 • ŝi estas – ona jest
 • ĝi estas – to jest (dziecko, lalka)
 • ni estas – jesteśmy
 • vi estas – jesteście
 • ili estas – są
 • mi sidas – siedzę
 • vi sidas – siedzisz
 • li sidas – on siedzi
 • ŝi sidas – ona siedzi
 • ĝi sidas – to siedzi (zwierzę)
 • ni sidas – siedzimy
 • vi sidas – siedzicie
 • ili sidas – siedzą

Bezokolicznik

Końcówka bezokoliczników to -i.

 • esti – być
 • mangxi – jeść

Ĉu?

 • Ĉu – czy
 • Ĉu vi laboras? – Czy pracujesz?
 • Ĉu vi estas instruisto? – Czy jesteś nauczycielem?

Kiu/Kio

 • Kiu – kto, który; Kio – co, czym
 • Kiu vi estas? – Kim jesteś? (imię, nazwisko)
 • Kio vi estas? – Czym jesteś? (zawód)
 • Kiu instruisto sidas? – Który nauczyciel siedzi?

jes/ne

 • Jes – Tak; Ne – Nie
 • Ĉu la patro estas en la ĉambro? – Czy tata jest w pokoju?
 • Jes, la patro estas en la ĉambro – Tak, tata jest w pokoju.
 • Ne, la libro ne estas sur la tablo – Nie, książka nie jest na stole.

-ist

zawód:

 • instruisto – nauczyciel
 • sportisto – sportowiec
 • laboristo – pracownik
 • esperantisto – esperantysta

-in

rodz. żeński

 • patro – ojciec
  • patrino – matka
 • lernanto – uczeń
  • lernantino – uczennica
 • instruisto – nauczyciel
  • instruistino – nauczycielka