1. Amiko Marko

Przetłumacz i odpowiedz / Traduku kaj respondu

  1. Kto jest twoją przyjaciółką?
  2. Czy twoja przyjaciółka Anna pisze teraz w pokoju?
  3. Czy przyjaciel twojego ojca pracuje w hotelu?
  4. Co jest na stole roboczym w naszym pokoju?
  5. Czy na twoim stole jest podręcznik Esperanta?