Voorzetsels

 • al – naar, aan
 • anstataŭ – in plaats van
 • antaŭ – vóór
 • apud – naast
 • da – van (een hoeveelheid)
 • de – van
 • dum – gedurende, terwijl
 • ekde – sedert
 • ekster – buiten
 • el – uit
 • en – in
 • inter – tussen
 • je – voorzetsel met meer betekenissen
 • kontraŭ – tegen
 • krom – behalve
 • kun – met
 • laŭ – volgens
 • per – met, door middel van
 • por – voor
 • post – na
 • pri – over, betreffende, aangaande
 • pro – wegens
 • sen – zonder
 • sub – onder
 • super – over
 • sur – op
 • tra – door, doorheen
 • trans – aan de overkant van
 • ĉe – bij
 • ĉirkaŭ – om, rondom
 • ĝis – tot