10. Familianoj kunvenas

Sufiks -an

član, osoba koja pripada nečemu:

 • klubano – član kluba
 • amerikano – Amerikanac
 • samlandano – zemljak
 • samideano – pobornik iste ideje (posebno, esperantist)

Sufiks -ec

označava apstraktno svojstvo:

 • beleco – ljepota
 • varmeco – toplina
 • simpleco – jednostavnost

Sufiks -uj

označava posudu, državu ili drvo:

 • manĝujo – posuda za jelo
 • cindrujo – pepeljara
 • Francujo – Francuska
 • Aŭstrujo – Austrija
 • pomo – jabuka
  • pomujo – drvo jabuke