9. Planoj pri veturado

Kondicional, pogodbeni način

izražava se glagolom s nastavkom -us:

 • mi kredus – vjerovao bih
 • Se mi estus sana, mi estus tre feliĉa. – Da sam zdrava, bila bih vrlo sretna.

Kvazaŭ

koristi se kao veznik iza kojeg obično slijedi glagol, obavezno u kondicionalu:

 • Vi sidas tie kvazaŭ vi estus riĉulo. – Sjediš kao da si bogataš.

Može se koristiti i bez glagola:

 • Vi sidas tie kvazaŭ riĉulo. – Sjediš kao bogataš.

Sufiks -ad

koristi se za tvorbu glagolske imenice:

 • kanti – pjevati
  • kantado – pjevanje
 • suferi – patiti
  • suferado – patnja

Također, označava i trajnost ili ponavljanje radnje:

 • rigardi – gledati
  • rigardadi – zuriti
 • demandi – postaviti pitanje
  • demandadi – postavljati pitanja
 • informo – informacija
  • informado – informiranje

Sufiks -ar

označava skup objekata gledanih kao cjelinu:

 • arbo – stablo
  • arbaro – šuma
 • vagono – vagon
  • vagonaro – vlak
 • vorto – riječ
  • vortaro – rječnik

Sufiks -um

je "džoker-sufiks", bez određenog značenja:

 • plena – pun
  • plenumi – ispuniti (želju, obećanje)
 • proksima – blizak
  • proksimume – približno
 • suno – sunce
  • sunumi – sunčati se
 • malvarmumi – prehladiti se