8. Malbela tago

Prijedlog da

se koristi za izražavanje težine, mjere ili količine:

  • kilogramo da sukero – kilogram šećera
  • glaso da akvo – čaša vode
  • multe da ideoj – mnogo ideja

Sufiks -ig

Ovaj nastavak znači "učiniti", "uzrokovati" nešto:

  • beligi – uljepšati
  • malplenigi – isprazniti
  • sanigi – liječiti
  • mortigi – ubiti

Svi glagoli sa sufiksom -ig su prijelazni (tranzitivni), dakle trebaju imati objekt u akuzativu.

Sufiks -aĉ

pokazuje da govornik ima loše mišljenje o predmetnoj stvari, tj. da je za govornika to gadno, odvratno:

  • hundo – džukela
  • knabo – derište
  • sribi – piskarati