7. Ĉiam malfrue

Nijekanje

Nek... nek... odgovara našem "ni... ni..." ili "niti... niti...".

 • Nek li nek ŝi respondis. – Ni on ni ona nisu odgovorili.
 • Vi nek sidas nek rigardas. – Ti niti sjediš niti gledaš.

U hrvatskom jeziku česte su rečenice s dvostrukim i višestrukim negacijama. U esperantu je dovoljna (i obavezna) samo jedna negacija.

 • Mi neniam diros al iu. – Neću nikada nikome reći. (Mi neniam (ne) diros al neniu je pogrešno.)

Mem

Mem znači "osobno, lično, sam" i koristi se za naglašavanje imenice ili zamjenice iza koje slijedi. (Usporedite s refleksivnim si, u 4. lekciji.)

 • Mi mem faris tion. – Sam sam to napravio. To sam napravio osobno.

Do viđenja…

Ovaj pozdrav ima u esperantu dva oblika.

 • ĝis la revido
 • ĝis revido – doslovno "do ponovnog viđenja"

Prvi oblik (ĝis la revido) koristi se ako je poznato kada je ponovni susret, npr. ako je dogovoren idući sastanak. Pozdrav (ĝis revido), bez određenog člana, koristi se kada to nije poznato.

Prefiks ek-

pokazuje

 1. početak radnje
 2. iznenadnu trenutnu radnju

Primjeri:

 • ekparoli – započeti govoriti, progovoriti
 • eksilenti – zašutjeti
 • eksidi – sjesti
 • ekridi – nasmijati se

Sufiks -aĵ

znači "stvar", konkretni predmet, nešto materijalno:

 • manĝo – hrana
 • trinko – piće
 • belo – lijepa stvar
 • sendo – pošiljka