1. Amiko Marko

Abeceda

Esperantska abeceda se sastoji od 28 slova: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Nekih znakova nema u hrvatskoj abecedi:

 • ĉ = č
 • ĝ = dž
 • ĥ = nepčano h (izgovara se naprijed, a ne kao naše "h" u grlu)
 • ĵ = ž
 • ŝ = š
 • ŭ = kratko u. , su dvoglasi koji se sastoje od "a" ili "e" i kratkog "u" i pripadaju jednom slogu. Npr.
  • Eŭropo
  • aŭtoro

Izgovor

Riječi se čitaju točno onako kako su napisane. Npr.

 • amiko = amiko
 • ĉambro = čambro
 • ĝi = dži.

Naglasak

Višesložne riječi naglašene su na predzadnjem slogu, npr.

 • te-le-FO-no
 • ra-DI-o
 • kaj
 • a-MI-ko
 • ES-tas
 • AN-kaŭ (jer je 'kaŭ' jedan slog).

Pripazite kod riječi poput historio (hi-sto-RI-o).

Član

U esperantu postoji samo određeni član la. On je nepromjenjiv (bez obzira na rod, broj ili padež). Članom la određuje se da su predmet, osoba ili pojava o kojoj se govori poznati i određeni, odnosno već ranije spomenuti. Ne postoji neodređeni član.

Npr.

 • Seĝo estas en ĉambro. - Stolac (neki, bilo koji) je u sobi.
 • La seĝo estas mia - Stolac (taj već spomenuti, točno određeni) je moj.

Osobne zamjenice

 • mi – ja
 • vi – ti, vi
 • li – on
 • ŝi – ona
 • ĝi – ono, on, ona
 • ni – mi
 • ili – oni

Zamjenice li i ŝi upotrebljavaju se samo za osobe muškog, odnosno ženskog roda. Ĝi se koristi za stvari, životinje, pojave kao i osobe kojima ne preciziramo rod (sunce, stol, dijete, pas, kiša,...).

Posvojne zamjenice

Tvore se dodavanjem nastavka -a osobnim zamjenicama:

 • mia – moj, moja, moje
 • via – tvoj, tvoja, tvoje; vaš, vaša, vaše
 • lia – njegov, njegova, njegovo
 • ŝia – njen, njena, njeno
 • ĝia – njegov, njegova, njegovo
 • nia – naš, naša, naše
 • ilia – njihov, njihova, njihovo

Imenice

Sve imenice imaju nastavak -o. Ne postoji gramatički rod: po potrebi ženski se rod označava sufiksom.

 • tablo – stol
 • lernanto – učenik
 • lernantino – učenica

Množina

Nastavak za množinu je -j. Njega dobivaju i imenice i pridjevi, npr.:

 • tabloj – stolovi
 • lernantoj – učenici
 • viaj lernantoj – tvoji/vaši učenici

Glagoli

 1. Nastavak glagola u infinitivu je -i, npr.
  • lerni – učiti
  • labori – raditi
  • esti – biti.
 2. Nastavak za sadašnje glagolsko vrijeme (prezent) je -as. Taj je nastavak isti za sva lica jednine i množine:
  • mi sidas – ja sjedim
  • vi sidas – ti sjediš / vi sjedite
  • ni sidas – mi sjedimo
  • ili sidas – oni sjede.

Ĉu?

Ovo je upitna riječ koja znači "je li?" odnosno pretvara izjavnu rečenicu u upitnu (da/ne):

 • Ĉu vi sidas? – Sjediš li?
 • Ĉu vi skribas? – Pišeš li?

Kiu?

Ovo je upitna riječ sa dva značenja: "tko?", "koji?", npr.

 • Kiu vi estas? – Tko si ti?
 • Kiu instruisto sidas? – Koji učitelj sjedi?

Nastavak -ist

Označava zanimanje (profesiju) osobe ili članstvo u nekom pokretu, npr.

 • instruisto – učitelj
 • hotelisto – hotelijer
 • esperantisto – esperantist, pripadnik esperantskog pokreta

Nastavak -in

označava ženski rod:

 • patro – otac
  • patrino – majka
 • lernanto – učenik
  • lernantino – učenica
 • instruisto – učitelj
  • instruistino – učiteljica

Potvrdna riječ

jes znači "da".

 • Ĉu vi estas en la ĉambro?
  • Jes, mi estas en la ĉambro.

Negacija

ne znači "ne".

 • Ne, mi ne estas en la ĉambro.