11. La sentimulo

 • Veneci – Venécie
 • Sankt-Mark – Svatý Marek
 • placo – náměstí
 • milito – válka
 • maro – moře
 • ŝipo – loď
 • gondolo – gondola
 • movi – pohyb
 • mezo – střed
 • proksima – blízko
 • granda – velký
 • oni – neurčité zájmeno
 • facila – jednoduchý
 • lumo – světlo
 • flanko – strana
 • Stefan – Štefan
 • krii – křičet
 • turko – Turek
 • renkonti – potkat
 • sekvi – následovat
 • Pietro – Petr
 • koni – znát
 • akvo – voda
 • tiel – tak
 • Ĝorĝo – Jiří
 • preni – vzít
 • estro – vedoucí
 • preskaŭ – skoro, téměř
 • morti – zemřít
 • grava – důležitý
 • Ĝino – Gin
 • halti – zastavit
 • apud – vedle
 • dek – deset
 • jaro – rok
 • koloro – barva
 • Jakopo – Jakub
 • tial – proto
 • timi – strach
 • sendi – poslat
 • doĝo – dóže
 • bezoni – potřebovat
 • pagi – platit
 • er – část
 • afero – věc, záležitost
 • se – když
 • pano – chléb
 • Don Kamilo – Don Camillus
 • ĝis – až k, až do

 • konsenti – souhlas
 • laŭta – hlasitý
 • proksimume – přibližný
 • publika – veřejný
 • punkto – bod
 • sata – sytý