11. La sentimulo

Přípona -il

tvoří slova pro "nástroj" nebo "věc určenou k":

  • tranĉilo – nůž
  • hakilo – sekera
  • ŝlosilo – klíč
  • timigilo – strašák