8. Malbela tago

 • raporti – zpráva
 • noto – známka, poznámka
 • – zhoršená kvalita
 • kapo – hlava
 • kiom – kolik
 • da – (předložka množství)
 • ĉe – u, při
 • ludi – hrát
 • mem – sám, osobně
 • tiom – tolik
 • kvankam – ačkoli
 • tiam – tehdy
 • aŭdi – slyšet
 • vorto – slovo
 • tuj – hned
 • respondi – odpovědět
 • kara – drahý (milý)
 • problemo – problém
 • pri – o
 • muziko – hudba
 • ridi – smát se
 • tamen – nicméně, přesto, však

 • agi – skutek
 • aperi – objevit se
 • besto – zvíře
 • decidi – rozhodnout
 • dolori – bolest, bolet
 • glaso – sklenice
 • kelka – nějaký, několik
 • kontraŭ – proti
 • morti – zemřít
 • ofte – často
 • ordo – řádný, pořádný
 • plori – plakat
 • polico – policie
 • pro – kvůli
 • pura – čistý
 • senti – cítit
 • sovaĝa – divoký
 • super – nad
 • teni – držet
 • timi – strach
 • trans – přes
 • vino – víno