8. Malbela tago

Předložka Da

se používá k vyjádření hmotnosti, objemu nebo množství:

  • kilogramo da sukero – kilo cukru
  • glaso da akvo – sklenice vody
  • multe da ideoj – hodně myšlenek

Přípona -ig

Tato přípona znamená "udělat, způsobit":

  • beligi – zkrášlit
  • malplenigi – vyprázdnit
  • sanigi – uzdravit (doslovně: udělat zdravým)
  • mortigi – zabít

Přípona -aĉ

ukazuje, že mluvčí má nízké mínění o věci, o které mluví (snížení kvality):

  • hundo – psisko, škaredý pes
  • knabo – uličník, spratek
  • skribi – škrábat (ve smyslu psát škaredě)