6. Maja

 • Maja – Maja
 • et – zmenšení
 • ul – přípona pro osobu, mající vlastnost obsaženou ve kmeni
 • tri – tři
 • ig – udělat něco nějakým, způsobit
 • sana – zdravý
 • alta – výška
 • temperaturo – teplota
 • resti – zůstat
 • morgaŭ – zítra
 • voki – volat
 • doktoro – doktor
 • je – (neurčitá předložka)
 • naŭ – devět
 • horo – hodina
 • por – pro, na, za (účelové)
 • helpi – pomoct
 • montri – ukázat
 • piedo – noha
 • vesti – obléct se
 • ĉio – všechno
 • fine – nakonec
 • semajno – týden
 • sub – pod
 • teo – čaj
 • mateno – ráno
 • vespero – večer
 • deziri – toužit
 • trankvila – klidný
 • farti – cítit (se), mít se
 • eg – zvětšení
 • Karlo – Karel
 • hm – hm

 • bezoni – potřebovat
 • esperi – doufat
 • familio – rodina
 • fojo – krát
 • hieraŭ – včera
 • hodiaŭ – dnes
 • infano – dítě
 • kara – drahý (milý)
 • lando – země
 • loĝi – bydlet
 • necesa – potřebovat
 • pensi – myslet
 • peti – žádat
 • proksima – blízko
 • rimarki – poznámka
 • terura – hrůza
 • tuj – hned
 • tuta – celý
 • utila – užitečný
 • zorgi – starost