6. Maja

Přeložte a odpovězte / Traduku kaj respondu

  1. Přeješ si, abych ti ukázal svou nejnovější knihu?
  2. Co chceš zítra snídat?
  3. Kdy Marek přijde, v pět nebo v osm hodin?
  4. Kdy sis všiml, že mi celá rodina říká dobrodinec?
  5. Byla pro tebe užitečná ta knížečka, kterou jsem poslal?