6. Maja

-u ve vedlejších větách

Rozkaz končící na -u se používá nejen (jak jsme už viděli) jako přímý rozkaz, ale také v nepřímé řeči ve vedlejší větě uvozené spojkou ke po slovesech která přikazují, žádají, doporučují, přejí si apod.

 • Mi deziras, ke vi lernu. – Chci (Přeji si), aby ses učil. / Přeji si, ať se učíš.
 • La patro insistas, ke mi iru. – Otec trvá na tom, abych šel.

Předložka je

Předložka je je takový žolík. Nemá žádný přesný význam, ale používá se tam, kde by měla být předložka, ale nehodí se tam žádná z ostatních. Mimo jiné se používá při vyjadřování času. V češtině se může jednat o předložku "na", kterou však nelze přeložit jako "sur".

 • Je kioma horo vi venos? – Kdy přijdeš? (V kolik hodin přijdeš)
 • Je la kvina horo. – V pět hodin.
 • je granda distanco - na velkou vzdálenost

Sloveso Farti

Toto sloveso je převážně používáno ve vyjádření českého "mít se":

 • Kiel vi fartas? – Jak se máš?

Přípona -et

se používá ke zmenšení/zeslabení:

 • libreto – knížečka
  • libro - kniha
 • beleta – pěkný
  • bela - krásný
 • varmeta – teplý
  • varma - horký

Přípona -eg

se používá ke zvětšení/zesílení:

 • librego – bychle (velká kniha)
 • varmega – vřelý
 • belega – překrásný
 • bonega – vynikající, úžasný

Přípona -iĝ

znamená "stát se":

 • riĉi – zbohatnout
 • trankvili – uklidnit se (stát se klidným)
 • resani – uzdravit se (stát se opět zdravým)
 • geedzi – oženit a vdát se (stát se manželem a manželkou)
 • edzi - oženit se (stát se manželem)
 • edzini - vdát se (stát se manželkou)