2. La amikino de Marko

 • havi – vlastnit
 • n – koncovka pro akuzativ (subjekt)
 • nomo – jméno
 • Ana – Anna
 • juna – mladý
 • bela – krásný
 • ge – obsahující jedince obou pohlaví
 • veni – přijít
 • is – koncovka pro sloveso v minulém čase
 • al – k, ke
 • hejmo – domov
 • bona – dobré
 • voli – chtít
 • u – koncovka pro rozkazovací způsob
 • iri – jít
 • i – koncovka pro infinitiv
 • saluto – zdravit
 • kio – co
 • vi – Ty/Vy
 • fari – dělat
 • legi – číst
 • sed – ale
 • paroli – mluvit
 • kun – s, se
 • ĉu – Zda (začátek otázky zjišťovací)
 • jes – ano
 • ŝati – mít rád
 • nur – pouze
 • trinki – pít
 • kafo – káva
 • frato – bratr
 • jen – zde (zvolání)
 • ankoraŭ – ještě
 • varma – teplý
 • kuiri – vařit
 • danki – děkovat
 • povi – moci
 • ankaŭ – také
 • mal – opak
 • rigardi – dívat se
 • okulo – oko
 • vidi – vidět
 • ke – že
 • ami – láska

 • demandi – požádat
 • domo – dům
 • facila – jednoduchý
 • granda – velký
 • kia – jaký
 • mono – peníze
 • nova – nová
 • pri – o
 • se – když
 • tre – velmi
 • diri – říct