2. La amikino de Marko

Přeložte a odpovězte / Traduku kaj respondu

  1. Jaký byl tvůj starý domov?
  2. Které knihy jsi četl a jsou dobré?
  3. Co dělali Anna a Marek v Markově malém pokoji?
  4. Máš rád čtení knih o lásce?
  5. Kdo s tebou půjde do tvého domova?
  6. Jaké jsou oči tvé přítelkyně?