1. Amiko Marko

 • Marko – Marek
 • esti – být
 • as – koncovka pro sloveso v přítomném čase
 • mi – já
 • a – koncovka pro přídavné jméno
 • amiko – přítel
 • o – koncovka pro podstatné jméno
 • li – on
 • lerni – učit se
 • ant – příčestí činné přítomné
 • kaj – a
 • sporto – sport
 • ist – povolání
 • nun – nyní
 • sidi – sedět
 • en – v, ve, do
 • ĉambro – pokoj
 • sur – na
 • tablo – stůl
 • papero – papír
 • j – koncovka pro množné číslo
 • libro – kniha
 • ĝi – ono
 • skribi – psát
 • la – určitý člen
 • patro – otec
 • in – ženský rod
 • de – od
 • ne – ne, (zápor)
 • ili – oni
 • labori – pracovat
 • hotelo – hotel
 • instrui – učit
 • ŝi – ona

 • ĉu – Zda (začátek otázky zjišťovací)
 • jes – ano
 • kio – co
 • kiu – kdo, který
 • lingvo – jazyk
 • ni – my
 • nomo – jméno
 • respondi – odpovědět
 • seĝo – židle