1. Amiko Marko

Přeložte a odpovězte / Traduku kaj respondu

  1. Kdo je tvá přítelkyně?
  2. Píše nyní tvoje přítelkyně Anna v pokoji?
  3. Pracuje přítel tvého otce v hotelu?
  4. Co je na pracovním stole v našem pokoji?
  5. Je na tvém stole esperantská účebnice?