5. Nova aŭto

Корелятивні (співвідносні) займенники та займенникові прислівники

Таблиця корелятивів додається. Ви побачите, що всі елементи побудовані за тою самою логікою: зміст кожного з 45 слів можна вивести зі значення першого елементу в поєднанні зі значенням другого елементу. Запам’ятайте, зокрема, наступні: :

 • ĉio – все
 • ĉiu – кожний, кожна, кожне
 • ĉiuj – всі
 • ĉiam – завжди
 • iom – трохи, деяка кількість

Кілька слів у цій таблиці можна вживати в знахідному відмінку, N , і / або множині, J :

 • Закінчення множини -j можна використовувати з корелятивами, котрі закінчуються на -u або -a
 • Закінчення знахідного відмінку -n можна використовувати з корелятивами, котрі закінчуються на -o, -u, -a і -e:

Що

 • Kio – що
 • kion – що (знахідний відмінок)

Приклад :

 • Kion vi manĝas? Kukon mi manĝas. Що ти їси? Пиріг я їм.

Хто, який

 • Kiu – хто (однина), який, яка, яке
 • kiun – кого (знахідний відмінок), якого, яку, яке (знахідний відмінок)
 • kiuj – які (множина)
 • kiujn – яких (знахідний відмінок)

Який

Приклади:

 • Kia estas la vetero? – Яка погода ?
 • Kian aŭton vi havas? – Який автомобіль ти маєш ?
 • Kiaj estas ŝiaj leteroj? – Які є її листи ?
 • Kiajn fotojn vi faris? – Які світлини ти зробив ?

Де

 • Kie – де
 • Kien – куди

Приклади:

 • Kie mi estas? –Де я є ?
 • Kien vi iras? – Куди ти ідеш?

Використання прийменників

 • Al kiu – кому, до кого
 • kun kiu – з ким
 • al tiu –тому, тій, до того, до тієї, до того
 • inter tiuj – між тими

Вищий і найвищий ступені порівняння

Вищий порівняльний ступінь утворюється за допомогою pli (більше, більш)

 • pli granda - більший, більша, більше (про розмір)
 • pli bona – кращий, краща, краще (прикметник)
 • pli bone – краще (прислівник)

Найвищий порівняльний ступінь утворюється за допомогою plej ( най-, найбільш )

 • la plej bona – найкращий, найкраща, найкраще
 • plej bone – найкраще (прислівник)

«Ніж, аніж» (у більш … ніж …) перекладається за допомогою ol:

 • pli bona ol vi – кращий, ніж ти

«З, зі» перекладається за допомогою el:

 • La plej bona el ĉiuj – найкращий з усіх

Pli і plej використовується також із прислівниками :

 • pli rapide – швидше
 • plej rapide – найшвидше
 • Karlo estas pli bona ol vi. – Карл є кращий, ніж ти.
 • Li estas pli granda ol mia frato. – Він є більший, ніж, мій брат.
 • Li estas la plej granda el ĉiuj. – Він є найбільший з усіх.

Dum

Dum - це прийменник, що перекладається: поки, у той час як; під час, протягом, упродовж :

 • Li sidas dum la manĝo. – Він сидить під час їжї.
 • Ŝi skribas dum li legas. – Вона пише, поки він читає.

Ĉi

Незмінна частка ĉi позначає близькість

 • tiu – той / ĉi tiu – цей
 • tie – там / ĉi tie – тут
 • tio – те / ĉi tio – це
 • tien – туди / ĉi tien – сюди

Суфікс -ind

позначає "гідний/вартий чого-небудь" :

 • aŭskultinda – варта прослуховування
 • leginda – варта прочитання
 • bedaŭrinde – на жаль
 • nedankinde – вічлива відповідь на “Dankon” – “Дякую” . Українською можна перекласти як "Будь ласка", "Прошу" у відповідь на "Дякую". Дослівно: не вартує подяки.