4. Miaj leteroj

Числівники

Числівники наведені в додатку до курсу. Складені числівники утворюються поєднанням кількох слів, як тут :

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • Додавання : 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • віднімання : 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Закінчення знахідного відмінку, що вказує напрямок

В есперанто, щоб вказати на те, що рух здійснюється в певному напрямку, використовують закінчення знахідного відмінку -n . Також його можуть використовувати після деяких прийменників. Прийменники al, ĝis, tra (до, до, крізь) вже вказують напрямок. Тому ми ніколи не використовуємо знахідний відмінок після цих прийменників.

 • Mia amikino iris en la ĉambron. – Моя подруга йшла в кімнату.
 • Mi metis la libron sur la tablon. – Я поклав книжку на стіл.
 • Li falis en la akvon. – Він упав у воду.

Зворотній займенник si -

Зворотний займенник si використовується тільки в третій особі однини і множини

 • Mi lavas min. – Я вмиваю мене - Я вмиваюсь.
 • Vi lavas vin. – Ти вмиваєш тебе - Ти вмиваєшся.
 • Li/ŝi/ĝi lavas sin. – він/вона/воно вмиває себе - він/вона/воно вмивається.
 • (Але : Ŝi lavas ŝin. – Вона вмиває її.)
 • Ni lavas nin. – Ми вмиваємо нас - Ми вмиваємось.
 • Vi lavas vin. – Ви вмиваєте вас - Ви вмиваєтесь.
 • Ili lavas sin. – Вони вмивають себе - Вони вмиваються.
 • (Але : Ili lavas ilin. – Вони вмивають їх.)

Sia

присвійний займенник свій :

 • Ŝi iris kun sia amikino en la teatron. – Вона йшла зі своєю подругою в театр.
 • Li iris kun siaj amikoj en la parkon. – Він ішов зі своїми друзями в парк.

Префікс re-

позначає зворотну або повторну дію:

 • revidi – знову побачити
 • redoni – повернути (щось)
 • reveni –повернутись
 • remeti – перекласти