8. Malbela tago

 • raporti – rapor vermek
 • noto – not
 • – istenmeyen kalite gösterir
 • kapo – kafa
 • kiom – ne kadar
 • da – (miktar belirtir)
 • ĉe – -de, -da
 • ludi – oynamak
 • mem – kendisi
 • tiom – şu kadar
 • kvankam – rağmen
 • tiam – bu zaman
 • aŭdi – duymak
 • vorto – kelime
 • tuj – hemen
 • respondi – cevap vermek
 • kara – değerli, kıymetli
 • problemo – problem
 • pri – hakkında
 • muziko – müzik
 • ridi – gülmek
 • tamen – ancak

 • agi
 • aperi
 • besto – hayvan
 • decidi – karar vermek
 • dolori – ağrı, acı, acımak
 • glaso – bardak
 • kelka – bazı, bir kaç
 • kontraŭ – karşısında, karşı
 • morti – ölmek
 • ofte – sıkça
 • ordo – emretmek, sipariş vermek
 • plori – aülamak
 • polico – polis
 • pro – -dan dolayı
 • pura – temiz
 • senti
 • sovaĝa – vahşi, yabani
 • super – üzerinde
 • teni – tutmak
 • timi – korku
 • trans – karşıya
 • vino – şarap