8. Malbela tago

"Da" edatı

ağırlık ölçü veya miktar için kullanılan ("de" benzeri) bir edattır:

  • kilogramo da sukero – bir kilo şeker
  • glaso da akvo – bir bardak su
  • multe da ideoj – bir çok fikir

"-ig" eki

"geçişli" fiil oluşturmak için kullanılan "ettirgen" bir ektir. "Yapmak, olmasını sağlamak" anlamını verir:

  • beligi – güzelleştirmek
  • malplenigi – boşaltmak
  • sanigi – iyileştirmek
  • mortigi – öldürmek

"-aĉ" eki

kelimeyi kullanan kişinin bu şey hakkında kötü bir fikri olduğunu gösterir:

  • hundo – sefil köpek
  • knabo – kötü çocuk, sokak çocuğu
  • sribi – çirkin yazmak