4. Miaj leteroj

Sayılar

Rakkamlar eklerde bulunabilir. Yuksek sayılar bu rakkamların bir araya belmeleri ile oluşturulurlar:

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • Toplama: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • Çıkartma: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Yön akuzatifi

Esperanto'da edatların ardından normal olarak yalın haldeki isimler gelir:

 • post mi – benden sonra
 • sen ŝi – onsuz (kadın)
 • en domo – bir evde

Ancak yer ifade eden edatları akuzatif eki olan isimler takip edebilir, bu da o şeye doğru olan hareketi ifade eder, örnek:

 • Mi iras en la domon. – Evin içine (doğru) gidiyorum.
 • (Ili manĝas en la domo. yani "Onlar evin içinde yiyorlar" ile karşılaştırın. Burada akuzatif yok çünkü hareket ifadesi de yok)

Başka bir örnek:

 • La kato saltis sur la tablon. – Kedi masanın üzerine (doğru) sıçradı.
 • La kato saltis sur la tablo. – Kedi masanın üzerinde sıçradı.

"oni" şahıs zamiri, adılı

Belirsiz şahıs zamiri oni 'nin anlamı

 • insanlar (genel olarak)
 • onlar
 • sen

örnekler:

 • Oni manĝas. – İnsanlar yer.
 • Oni sidas. – Birisi oturuyor.

Geri dönüşlü şahıs zamiri "si"

si şahıs zamiri (akuzatifli formu *sin") cümle içinde özneye geri dönüş yapar:

 • kendisi
 • kendileri

Örnekler:

 • Li lavas sin. – O kendisini yıkıyor.
 • Ŝi rigardas sin. – O kendisine bakıyor.
 • Ili kantas al si. – Onlar kendileri için şarkı söylüyor.

"si" sadece üçüncü form şahıs zamirleri için kullanılır ("li", "ŝi", "ĝi" ve "ili") ve hiçbir zaman cümlenin öznesi olamaz. Lütfen karşılaştırın:

 • Mi rigardas min. – Ben kendime bakıyorum.
 • Ili rigardas sin. – Onlar kendilerine bakıyorlar.

"re-" ön eki

İngilice'de olduğu gibi "re-" ön ekinin anlamı :

 • "tekrar, ikinci kez"
 • veya "geri"dir.

Örnekler:

 • revidi – tekrar görmek
 • redoni – geri vermek
 • remeti – geri koymak, değiştirmek