3. En kafejo

 • longa – uzun
 • e – Zarf eki
 • antaŭ – önce, önünde
 • ej – yer
 • post – sonra
 • ĝoja – memnun, hoşnut
 • tra – içinden
 • strato – sokak
 • tago – gün
 • kuko – kek
 • ni – biz
 • manĝi – yemek
 • diri – söylemek, demek
 • sufiĉa – yeterli
 • mono – para
 • kompreni – anlamak, kavramak
 • ebl – olasılık
 • cent – yüz
 • dolaro – dolar
 • ho – oh
 • riĉa – zengin
 • kelnero – garson
 • porti – taşımak, giyior olmak
 • multa – çok
 • nova – yeni
 • serĉi – aramak
 • unu – bir
 • loko – yer, lokasyon
 • alia – diğer
 • vizaĝo – yüz
 • fini – bitirmek
 • per – aracılığı ile, ile
 • forta – güçlü
 • voĉo – ses
 • okazi – olmak, vuku bulmak
 • scii – bilmek

 • afero – mesele, konu, şey
 • – veya
 • kanti – şarkı söylemek
 • kie – nerede
 • kiel – nasıl
 • nu – ee..., şimdi...
 • scii – bilmek
 • sen – olmaksızın, -sız, -siz vs
 • suko
 • rapida – hızlı