3. En kafejo

Zarflar

Zarflar kelime sonuna -e eki konularak oluştururlar.

 • bele – güzelce, güzel şekilde
 • forte – güçlüce, güçlü şekilde
 • rapida aŭto – hızlı bir araba
  • veturi rapide – hızlı şekilde yolculuk etmek

per ve kun edatları

Per - ile, vasıtası ile, sayesinde, aracılığı ile

 • Manĝi per kulero – kaşık ile yemek
 • Ŝi kantis per tre bela voĉo. – O çok guzel bir ses ile şarkı söyledi.

Kun - ile, birlikte

 • Mi iris kun la amiko. – Bir arkadaş ile gittim.
 • Mi parolos kun li. – Onunla konuşacağım.

post edatı

post – sonra (zamansal olarak)

 • Li venis post mi. – O benden sonra geldi.
 • post du horoj – iki saat sonra
 • Li venos post tri horoj. – O üç saat sonra gelecek.
 • poste – sonrasında, daha sonra (zarf)

Malantaŭ edatı

malantaŭ - arka, arkasında (sırasal olarak)

 • Li venis malantaŭ mi. – Benim ardımdan geldi (yürüyerek, araba ile vs).

Bu kelimeyi doğru vurgulamaya dikkat edin: malantaŭ.

-ul eki

İlgili kelimeden kişi, şahıs formu oluşturur :

 • grandulo – büyük kişi
 • malbonulo – kötü kişi
 • belulino – Güzel kadın kişisi

-ej eki

Kelime anlamına "yer" anlamını ekler:

 • lernejo – okul (öğrenme yeri: lerni – öğrenmek)
 • kuirejo – mutfak (pişirmek yeri: kuiri – pişirmek)
 • laborejo – işyeri (çalışma yeri: labori – çalışmak)

-ebl eki

İmkan gösterir, kelimeye mümkünlük anlamını ekler:

 • manĝebla – yenilebilir
 • videbla – görülebilir
 • kompreneble – anlaşılabilir (doğal olarak, tabi ki)
 • eble – belki (zarf)
 • malebla – mümkün değil

Emir

Emir vermek için fiil eki -udur.

 • Manĝu! – Ye!
 • Iru! – Git!

BU form bir özne ile de kullanılabilir:

 • Li lernu! – O öğrensin!
 • Ni vidu. – (Ben) Göreyim.