7. Ĉiam malfrue

การปฏิเสธ

ปกติแล้วในภาษาเอสเปรันโตหากต้องการจะแสดงการปฏิเสธเรามักจะใช้ ne (ไม่) แต่หากเป็นการปฏิเสธซ้อนเราจะใช้ nek...nek (ไม่...และไม่...)

 • Nek li nek ŝi respondis. – ทั้งเขาและเธอต่างก็ไม่ตอบ
 • Vi nek sidas nek rigardas. – คุณไม่(ยอม)นั้งและก็ไม่(ยอม)ที่จะดู

หรืออาจจะใช้กลุ่มคำ nen- จากกลุ่มคำตาราง

 • Mi neniam diros al iu. – ผมไม่เคยจะไปบอกใคร (Mi neniam diros al neniu การใช้กลุ่มคำตาราง nen- อาจจะให้ความหมายที่แปลก ๆ ผมไม่เคยจะไปบอกไม่มีใครสักคน ดังนั้นหากจะใช้ควรระวังความหมายที่ไม่ตรงตามเจตนา)

Mem

Mem มีความหมายว่า "...ด้วยตัวเอง" "เอง" (โปรดเปรียบเทียบกับ si บุรุษสรรพนามสะท้อนในบทที่ 4)

 • Mi mem faris tion. – ฉันเองเป็นคนทำสิ่งนั้น, ฉันทำสิ่งนั้นเอง

การลา

 • ĝis la revido – จนกระทั่งได้พบกันอีกครั้ง = ลาก่อน (โดยใช้คำนำหน้านาม la เพื่อแสดงว่าจะพบกันอย่างแน่นอน)
 • ĝis revido - จนกระทั่งได้พบกันอีกครั้ง (ไม่มีคำนำหน้านามเพื่อบ่งบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่)

อุปสรรค ek-

แสดงถึงการเริ่มการกระทำ

ตัวอย่าง:

 • ekparoli – เริ่มพูด
 • eksilenti – เริ่มเงียบ
 • eksidi – เริ่มนั่ง
 • ekridi –เริ่มหัวเราะ

ปัจจัย -aĵ

ให้ความหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งของ เป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นรูปธรรม

 • manĝo – อาหาร
 • trinko – เครื่องดื่ม
 • belo – สิ่งของที่สวยงาม, ของสวยงาม
 • sendo – ของที่ถูกส่งมา