7. Ĉiam malfrue

จงแปลและตอบคำถามต่อไปนี้ / Traduku kaj respondu

  1. .ใครมีหนังสือ ซึ่งคุณรอมากว่า 2 ปี
  2. คุณต้องการให้ฉันโชว์รูปถ่ายที่ดีที่สุดของฉันให้คุณดูไหม
  3. คุณซื้อเสื้อผ้านั้นที่ไหน
  4. วันอาทิตย์นี้คุณจะไปไหนถ้าเป็นวันที่มีแดด
  5. น้องชายของคุณไปแล้วใช่ไหม
  6. น้ำที่คุณพกมาด้วยนั้นอยู่ที่ไหน