6. Maja

-u ในอนุประโยค

การแสดงคำสั่งหรือการขอร้องในอนุประโยค เราจะใช้คำบุพบท ke (ว่า) แล้วตามด้วยตัวลงท้ายกริยาแสดงคำสั่งหรือการขอร้อง -u:

 • Mi deziras, ke vi lernu. – ฉันปรารถณาว่าคุณจะต้องเรียน
 • La patro insistas, ke mi iru. – พ่อยืนกรานว่าฉันจะต้องไป

บุพบท je

บุพบท je เป็นบุพบทที่อิสระไม่มีความหมายตายตัว เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าไม่มีบุพบทใดเหมาะสม ซึ่งมักจะเกี่ยวกับเวลา ระยะทาง ขนาดของระยะทาง หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

 • Je kioma horo vi venos? – คุณจะมาตอนกี่โมง (ตามตัวตัวอักษร : คุณจะมา ณ เวลากี่โมง)
 • Je la kvina horo. – ตอนห้าโมง

กริยา Farti

เราจะใช้กับวลีที่ว่า:

 • Kiel vi fartas? – คุณเป็นอย่างไรบ้าง

ปัจจัย -et

แสดงขนาดหรือความเล็ก:

 • libreto – หนังสือเล่มเล็ก
 • beleta – น่ารัก
 • varmeta – อุ่น ๆ (ไม่ร้อนมาก)

ปัจจัย -eg

แสดงขนาดหรือความใหญ่:

 • librego – ตำราหนา ๆ
 • varmega – ร้อนระอุ, ร้อนมาก
 • belega – งดงามมาก, งดงามที่สุด
 • bonega – ดีเยี่ยม

ปัจจัย -iĝ

แสดงการรับสถานะใหม่หรือการเปลียนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง:

 • riĉi – ร่ำรวย, มีความร่ำรวย (แต่ก่อนไม่รวย)
 • trankvili – ใจเย็นลง (รับสถานะของความใจเย็น, ความสงบ)
 • resani – กลับมามีสุขภาพดี, หายป่วย
 • geedzi – กลายเป็นคู่บ่าวสาว, แต่งงาน