6. Maja

จงแปลและตอบคำถามต่อไปนี้ / Traduku kaj respondu

  1. คุณปรารถนาที่จะให้ฉันแสดงหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของฉันไหม
  2. พรุ่งนี้คุณจะกินอะไรเป็นอาหารเช้า
  3. มาร์กจะมาถึงเมื่อไหร่ ตอนห้าโมงหรือตอนแปดโมง
  4. คุณสังเกตได้เมื่อไหร่ที่ทั้งครอบครัวตั้งชื่อให้ฉันว่า คนทำดี
  5. หนังสือเล่มเล็กนี้ที่ฉันส่งไปเป็นประโยชน์ไหม