2. La amikino de Marko

คำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์คือคำที่บอกลักษณะเช่น สี ขนาด ของคำนาม ซึ่งคำคุณศัพท์จะใช้ตัวลงท้าย a

 • bela – สวย
 • granda frato – พี่ชายตัวโต
 • malgranda fratino – น้องสาวตัวเล็ก

การก

คำนามในภาษาเอสเปรันโตนั้นจะมีด้วยกัน 2 การก คือ กรรตุการก (คำนามที่เป็นประธานในประโยค) และกรรมการก (คำนามที่เป็นผู้ถูกกระทำในประโยค) โดยกรรมการกจะลงท้ายด้วย n

 • Kiun mi vidas? – ผมเห็นใคร
 • Mi vidas amikon – ผมเห็นเพื่อน

ข้อสังเกต : โปรดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้ตัวลงท้าย n หลังกริยา esti เพราะกริยา esti เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมแต่ต้องการส่วนเติมเต็ม

หากคำคุณศัพท์ขยายคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือเป็นกรรมการก (กรรม) คำคุณศัพท์นั้นก็จะต้องใช้ตัวลงท้ายเช่นเดียวกับคำนาม

 • Vi estas bona amiko – คุณเป็นเพื่อนที่ดี (Vi เอกพจน์)
 • Vi estas bonaj amikoj – พวกคุณเป็นเพื่อนที่ดี (Vi พหูพจน์)
 • Vi havas bonan amikon – คุณมีเพื่อนดี
 • Vi havas bonajn amikojn – คุณมีเพื่อนดีหลายคน

ในภาษาเอสเปรันโตสามารถใช้บุพบท de (ของ) เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกัน :

 • La libroj de mia frato. – หนังสือ (หลายเล่ม) ของพี่ชายของฉัน

การผันกริยา

รูปแบบพื้นฐาน: -i

 • labori – ทำงาน

กริยาปัจจุบันกาล: -as

 • mi laboras – ผมทำงาน หรือ ผมกำลังทำงาน
 • vi laboras – คุณทำงาน หรือ คุณกำลังทำงาน
 • li/ŝi laboras – เขา/หล่อนทำงาน
 • ni laboras – พวกเราทำงาน
 • ili laboras – พวกเขาทำงาน

กริยาอดีตกล: -is

 • mi laboris – ผมทำงาน (ทำในอดีต)
 • vi laboris – คุณทำงาน (ทำในอดีต)
 • li/ŝi laboris – เขา/หล่อนทำงาน (ทำในอดีต)
 • ni laboris – พวกเราทำงาน (ทำในอดีต)
 • ili laboris – พวกเขาทำงาน (ทำในอดีต)

กริยาอนาคตกาล: -os

 • mi laboros – ผมจะทำงาน
 • vi laboros – คุณจะทำงาน
 • li/ŝi laboros – เขา/หล่อนจะทำงาน
 • ni laboros – พวกเราจะทำงาน
 • ili laboros – พวกเขาจะทำงาน

สันธาน ke

ke สันธานแสดงการเริ่มต้นของอนุประโยค ในภาษาไทยตรงกับคำว่า "ว่า"

ตัวอย่างเช่น:

 • Vi vidas ke mi manĝas. – ฉันเห็นว่าคุณกำลังกิน
 • Li diras ke li iros. – เขาพูดว่าคุณกำลังจะไป

อุปสรรค mal-

ทำให้มีความหมายตรงกันข้าม:

 • bona – ดี
  • malbona – ไม่ดี, ชั่ว
 • granda – ใหญ่
  • malgranda – เล็ก
 • bela – สวย, หล่อ
  • malbela – น่าเกลียด

อุปสรรค ge-

บ่งชี้ถึงเพศชายและเพศหญิง

 • gefratoj – พี่น้องชายหญิง
 • gepatroj – พ่อแม่

คำสุภาพ

 • bonvolu – ได้โปรด
 • dankon – ขอบคุณ
 • saluton – สวัสดี

การลำดับคำในประโยค

ลำดับคำในภาษาเอสเปรันโตนั้นค่อนข้างมีอิสระมาก โดยจากการมีตัวลงท้ายแสดงหน้าที่ของคำในประโยค หากเราเปลียนตำแหน่งของคำในประโยคก็จะไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป

 • Mi legas libron. – ฉันกำลังอ่านหนังสือ
 • Libron mi legas. – (หนังสือ, ฉันกำลังอ่าน)

Kio, Kion

Kio มีความมหายว่า "อะไร" ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค:

 • Kio estas tio? – นั้นคืออะไร ( tio ไม่ใช่กรรมของประโยคแต่เป็นส่วนเติมเต็มของ kio จากกริยา estas )
 • Kio estas sur la tablo? – อะไรอยู่บนโต๊ะ

หาก "อะไร" เป็นกรรมของประโยค เราก็จะใช้ Kion:

 • Kion vi faras? – คุณทำอะไร
 • Kion ŝi diris? – คุณพูดอะไร (อดีต)