10. Familianoj kunvenas

Suffixet -an

Suffixet -an betyder medelem, anhängare eller invånare.

 • klubano – klubbmedelm
 • amerikano – amerikan
 • samlandano – landsman
 • samideano – likasinnad (används ofta för andra esperantister)

Suffixet -ec

Suffixet -ec betyder egenskap och motsvarar bl.a. "-het" på svenska.

 • beleco – skönhet
 • varmeco – värme
 • simpleco – enkelhet

Suffixet -uj

Suffixet -uj har tre betydelser. Det vanligaste användningsområdet är för diverse behållare.

 • manĝo – mat
  • manĝujo – matkärl
 • cindro – aska
  • cindrujo – askkopp

Det kan också användas för fruktträd och buskar.

 • pomo – äpple
  • pomujo – äppelträd

Nationers namn består ofta av folkslaget som stam, följt av -uj.

 • Franco – fransman
  • Francujo – Frankrike
 • Japano – japan
  • Japanujo – Japan
 • Svedo – svensk
  • Svedujo – Sverige

Ett alternativt prefix för nationer är -i.

 • Francio – Frankrike
 • Japanio – Japan
 • Svedio – Sverige

Observera att många länders namn inte bildas enligt detta mönster.

 • Kanado – Kanada
 • Nederlando – Nederländerna
 • Filipinoj – Filipinerna