8. Malbela tago

I texten

 • raporti – rapportera
 • noto – anteckning, betyg
 • – usel, dålig kvalitet
 • kapo – huvud
 • kiom – hur mycket, hur många
 • da – utav, med (mängd)
 • ĉe – hos, intill
 • ludi – spela, leka
 • mem – själv
 • tiom – så mycket, så många
 • kvankam – fastän
 • tiam – då
 • aŭdi – höra
 • vorto – ord
 • tuj – genast, omedelbart
 • respondi – svara
 • kara – kär, älskad
 • problemo – problem
 • pri – om, angående
 • muziko – musik
 • ridi – skratta
 • tamen – ändå

Ytterligare

 • agi – agera, handla
 • aperi – framträda, dyka upp
 • besto – djur
 • decidi – bestämma
 • dolori – smärta, göra ont
 • glaso – dricksglas
 • kelka – några
 • kontraŭ – mot, emot
 • morti – dö
 • ofte – ofta
 • ordo – ordning
 • plori – gråta
 • polico – polis
 • pro – på grund av
 • pura – ren
 • senti – känsla, känna
 • sovaĝa – vild
 • super – över, ovanför
 • teni – hålla
 • timi – rädsla
 • trans – på andra sidan av, bortom
 • vino – vin