5. Nova aŭto

Tabellorden

Under "tilläg" hittar du de så kallade tabellorden. Om du noga lär dig innebörden i de olika för- och efterstavelserna som orden består av, blir det lättare att komma ihåg orden.

Vissa av tabellorden kan ta ändelserna -j och -n.

 • De som slutar på -o kan ta objekt-n men inte bilda plural.

  • Kion vi manĝas? Kukon mi manĝas. – Vad äter du? Jag äter kaka.
 • De som slutar på -u eller -a kan ta båda ändelserna.

  • Kiuj ŝuoj estas liaj? – Vilka skor är hans?
  • Kiun vi renkontos? – Vem ska du träffa?
  • Kiujn ili vidis? – Vilka såg de?
  • Kiaj estas ŝiaj leteroj? – Hurdana är hennes brev?
  • Kian aŭton vi havas? – Hurdan bil har du?
  • Kiajn fotojn vi faris? – Hurdana foton tog du?
 • De som slutar på -e kan ta riktnings-n. Notera skillnaden mellan kie och kien.

  • Kie mi estas? – Var är jag?
  • Kien vi iras? – Vart ska jag?

Tabellorden förekommer ofta med prepositioner.

 • al kiu – till vem
 • kun kiu – med vem, med vilken
 • al tiu – till den
 • inter tiuj – mellan dem, bland dem

Klockslag

För att ange olika klockslag använder man ordningstal.

 • la tria (horo) – klockan tre (den tredje timmen)
 • la dek-unua (horo) – klockan elva (den elfte timmen)

Av ordet kiom kan man bilda ordet kioma (vilken i ordningen). Kioma används främst för att fråga om klockan:

 • Kioma horo estas? – Hur mycket är klockan? (Vilken timme i ordningen är det?)

Komparation

Komparativ bildas med pli (mer):

 • pli bona – bättre
 • pli granda – större

Superlativ bildas med plej (mest):

 • plej bona – bäst
 • plej granda – störst

"Än" översätts till ol:

 • pli bona ol vi – bättre än dig

När ordet "av" används tillsammans med superlativ heter det på esperanto el:

 • la plej bona el ĉiuj – den bästa av alla

Pli och plej används också med adverb:

 • pli rapide – snabbare
 • plej rapide – snabbast

Dum

Ordet dum är både preposition ("under") och konjuktion ("medan"):

 • Li sidas dum la manĝo. – Han sitter under måltiden.
 • Ŝi skribas dum li legas. – Hon skriver medan han läser.

Ĉi

Ordet ci anger närhet, och används tillsammans med de tabellord som börjar på ti-

 • tiu – dne där / tiu ĉi or ĉi tiu – den här
 • tie – där / tie ĉi or ĉi tie – här

Suffixet -ind

Suffixet -ind betyder "värd att göras".

 • leginda – läsvärd
 • bedaŭrinde – beklagansvärt, tyvärr
 • nedankinde – ingen orsak (bokstavligen: inte värt att tacka för)