4. Miaj leteroj

Räkneord

De grundläggande räkneorden hittar du i ordlistan till denna lektion. Lär in dem noggrannt. Sedan kan du kombinera dem till vilka tal som helst mellan 1 och 999 999.

 • 11 dek unu
 • 12 dek du
 • 20 dudek
 • 25 dudek kvin
 • 49 kavrdek naux
 • 111 cent dek unu
 • 456 kvarcent kvindek ses
 • 9999 naux mil nauxcent nauxdek naux
 • 153 837 cent kvindek tri mil okcent tridek sep

tiotal och hundratal ska skrivas som ett ord (tridek, tricent). Allt annat skrivs som speratat ord (dek tri, cent tri, tri mil, cent mil). Tyvärr slarvas det med detta, till och med i läroböcker. Skrivsättet påverkar uttalet. Betoningen ligger på den näst sista voklaen i varje enskilt ord. Så gott som alla uttalar räkneorden rätt, fast de skriver ofta fel.

Med ändelsen -a bildar man ordningstal:

 • unua första
 • dua - andra

I ordningstal kan man skriva ihop räkneorden och använda bindestreck om man vill: dek dua eller dek-dua; mil nauxcent tria eller mil-nauxcent-tria

 • Addition: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • Subtraktion: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Riktning

Grundregeln som du radan lärt dig är att om det står en preposition framför ett substantiv (eller pronomen) så ska man inte använda ändelsen -n. Men ändelsen -n kan också betekna rörelseriktning. Då kan -n användas tillsammans med prepositioner för att skilja mellan läge och riktning.

 • Li iras en la cxambro. – Han går (omkring) i rummet.
 • Li iras en la cxambron. – Han går in i rummet.
 • Gxi estas sur la tablo. – Den är på bordet.
 • Mi metis gxin sur la tablon. – Jag lade den på mordet.

På detta sätt används -n bara tillsammans med lägesprepositioner, framför allt; en, sur, och sub.

Another example:

 • La kato saltis sur la tablon. – The cat jumped onto the table.
 • La kato saltis sur la tablo. – The cat jumped around on the table.

Pronomenet oni

Pronomenet oni används för att tala om folk i allmänhet, liksom det svenska ordet "man".

 • Oni manĝas. – Man äter.
 • Oni sidas. – Man sitter.

Pronomenet si

Pronomenet si används på samma sätt som svenskans "sig" för att syfta tillbaka till subjektet.

 • (Aldoni ekzemplon kun "si" post preposicio)
 • Li lavas sin. – Han tvättar sig.
 • Ŝi rigardas sin. – Hon tittar på sig själv.

  sia – sin, sitt

  • Ŝi fermis sian pordon. – Hon stängde sin dörr.

Prefixet re-

Prefixet re- betyder "åter", "tillbaka" eller "igen".

 • revidi – återse
 • redoni – ge tillbaka
 • remeti – sätta tillbaka
 • relegi – läsa om