11. La sentimulo

 • Veneci – Benetke
 • Sankt-Mark – Sveti Marko
 • placo – trg, ploščad
 • milito – vojna
 • maro – morje
 • ŝipo – ladja
 • gondolo – gondola
 • movi – gibati
 • mezo – sredina
 • proksima – blizu
 • granda – velik
 • oni – nedoločni zaimek
 • facila – lahko
 • lumo – svetloba
 • flanko – stran
 • Stefan – Štefan
 • krii – kričati
 • turko – turško
 • renkonti – srečati
 • sekvi – slediti
 • Pietro – Pietro
 • koni – poznati
 • akvo – voda
 • tiel – tako
 • Ĝorĝo – Jurij
 • preni – vzeti
 • estro – šef, vodja
 • preskaŭ – skoraj
 • morti – umreti
 • grava – pomemben
 • Ĝino – Gino
 • halti – ustaviti se
 • apud – poleg
 • dek – deset
 • jaro – leto
 • koloro – barva
 • Jakopo – Jakob
 • tial – zato
 • timi – strah
 • sendi – poslati
 • doĝo – dož
 • bezoni – potrebovati
 • pagi – plačati
 • er – košček
 • afero – zadeva
 • se – če
 • pano – kruh
 • Don Kamilo – Don Kamilo
 • ĝis – do

 • konsenti – soglašati
 • laŭta – glasno
 • proksimume – približno
 • publika – javnost
 • punkto – točka
 • sata – biti sit