10. Familianoj kunvenas

 • kiel – kako
 • pasi – miniti
 • naski – roditi
 • kelka – nekaj
 • familio – družina
 • an – član skupine
 • iom – nekoliko
 • trovi – najti
 • almenaŭ – vsaj
 • ordo – red
 • io – nekaj
 • manki – manjkati
 • lakto – mleko
 • necesa – potrebno
 • anstataŭ – namesto
 • intereso – zanimanje
 • ekskurso – izlet
 • klubo – klub
 • ĵeti – vreči
 • ia – nekakšen
 • uj – posoda, steblo, država
 • ĝusta – pravilno
 • for – stran, proč
 • inter – med
 • sama – isto
 • fojo – krat, včasih
 • rajti – smeti
 • proponi – predlagati
 • du – dve
 • parto – del
 • sukceso – uspeh
 • iu – kdorkoli, nekdo
 • ideo – ideja
 • tro – preveč
 • ec – abstraktno
 • reala – resnično
 • silento – molčati
 • daŭri – nadaljevati
 • nu – no
 • minuto – minuta
 • telefono – telefon
 • viziti – obiskati
 • dolĉa – sladko
 • atenti – paziti
 • dika – debel, rejen
 • ŝanĝi – spremeniti
 • opinii – mnenje
 • sen – brez
 • sola – sam

 • ĉefo – šef
 • ekzemplo – primer
 • rilati – nanašati se
 • sekvi – slediti
 • simpla – preprosto
 • universala – splošno