10. Familianoj kunvenas

Pripona -an

član, oseba, ki nekam pripada:

 • klubano – član kluba
 • amerikano – Amerikanac
 • samlandano – rojak
 • samideano – privrženec iste ideje

Pripona -ec

označuje abstraktno lastnost:

 • beleco – lepota
 • varmeco – toplota
 • simpleco – enostavnost

Pripona -uj

označuje posodu, državo ali drevo:

 • manĝujo – posoda za jed
 • cindrujo – pepelnik
 • Francujo – Francija
 • Aŭstrujo – Avstrija
 • pomo – jabolko
  • pomujo – jablana