4. Miaj leteroj

 • letero – pismo
 • vera – resnica
 • foto – slika
 • kiam – kdaj
 • re – ponovno
 • el – iz, od
 • rapida – hitro
 • tie – tam
 • stari – stati
 • Vera – Vera
 • mano – roka
 • koleri – jeza
 • – postati
 • ruĝa – rdeče
 • fali – pasti
 • pardoni – oprostiti
 • doni – dati
 • ricevi – prejeti
 • leciono – lekcija
 • plu – dalje, več
 • os – prihodnji čas
 • devi – morati
 • fermi – zapreti
 • pordo – vrata

 • aŭdi – slišati
 • ĉe – pri
 • dek – deset
 • du – dve
 • inter – med
 • kapo – glava
 • kien – kam
 • kvar – štiri
 • kvin – pet
 • lasta – zadnje
 • meti – položiti
 • nacio – nacija
 • naŭ – devet
 • ok – osem
 • piedo – noga, stopalo
 • poŝo – žep
 • preni – vzeti
 • ses – šest
 • sep – sedem
 • sia – njegov
 • sola – sam
 • trankvila – miren
 • tri – tri