4. Miaj leteroj

Števniki

Števniki so navedeni v Dodatku in med novimi besedami lekcije. Večja števila se oblikujejo s kombiniranjem osnovnih števil na naslednji način:

 • 1 238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153 837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • seštevanje: 8 + 3 = 11 – ok plus tri estas dek-unu
 • odštevanje: 15 - 6 = 9 – dek-kvin minus ses estas naŭ

Tožilnik smeri

Esperantskim predlogom normalno sledi samostalnik v imenovalniku:

 • post mi – za mano
 • sen ŝi – brez nje
 • en domo – v hiši

Vendar, ko gre za premikanje v neki smeri, predlogu, ki opisuje kraj, sledi tožilnik za prikaz gibanja, npr:

 • Mi iras en la domon. – Grem v hišo.
 • (Primejaj: Ili manĝas en la domo. – Jedo v hiši.)

Drug primer:

 • La kato saltis sur la tablon. – Mačka je skočila na mizo.
 • La kato saltis sur la tablo. – Mačka skače okoli mize.

Zaimek oni

Nedoločni zaimek oni prevajamo z našim "se" in ga uporabljamo, ko ni znan subjekt.

Primera:

 • Oni manĝas. – Je se.
 • Oni sidas. – Sedi se.

Povratni osebni zaimek si

Povratni osebni zaimek si (akuzativ sin) pomeni se, toda samo v primerih, ko glagol kaže, da se dejanje izvaja na samem subjektu (tj. vrača se na njega):

Examples:

 • Li lavas sin. – On se umiva.
 • Ŝi rigardas sin. – Ona se gleda.
 • Ili kantas al si. – Pojejo sebi.

si se uporablja samo v 3. osebi ednine in množine.

 • Mi rigardas min. – Gledam se.
 • Vi rigardas vin. - Ti se gledaš. Vi se gledate.
 • Li,ŝi, ĝi rigardas sin. - On, ona, ono se gleda.
 • Ni rigardas nin. - Mi se gledamo.
 • Ili rigardas sin. – Oni se gledajo.

Predpona re-

Pomeni

 • "ponovno"
 • "spet"
 • "vrnitev".

Primeri:

 • revidi – ponovno videti
 • redoni – dati nazaj, vrniti
 • remeti – ponovno postaviti vrniti nazaj