3. En kafejo

V texte

 • longa – dlhý
 • e – koncovka pre príslovku
 • antaŭ – pred
 • ej – miesto
 • post – po, za (miestne aj časovo)
 • ĝoja – radostný
 • tra – cez, skrz
 • strato – ulica
 • tago – deň
 • kuko – koláč
 • ni – my
 • manĝi – jesť
 • diri – povedať
 • sufiĉa – dostatočný
 • mono – peniaze
 • kompreni – rozumieť
 • ebl – možnosť
 • cent – sto
 • dolaro – dolár
 • ho – oh
 • riĉa – bohatý
 • kelnero – čašník
 • porti – niesť
 • multa – mnoho, veľa
 • nova – nový
 • serĉi – hľadať
 • unu – jeden
 • loko – miesto
 • alia – iný
 • vizaĝo – tvár
 • fini – končiť
 • per – pomocou, (inštrumentál, s, so)
 • forta – silný
 • voĉo – hlas
 • okazi – stať sa
 • scii – vedieť, ovládať

Viac

 • afero – vec, záležitosť
 • – alebo
 • kanti – spievať
 • kie – kde
 • kiel – ako
 • nu – no, nuž, dobre
 • scii – vedieť, ovládať
 • sen – bez, bezo
 • suko – šťava
 • rapida – rýchly