7. Ĉiam malfrue

Przeczenie

W języku esperanto, w przeciwieństwie do języka polskiego nie stosujemy podwójnego przeczenia.

 • Mi neniam diros tion. – Nigdy tego nie powiem (dosłownie: Nigdy powiem to)
 • Nek li nek ŝi scias kanti. – Ani on, ani ona nie umieją śpiewać.
 • Vi nek laboras nek lernas. – Ani nie pracujesz, ani nie uczysz się.
 • Ŝi nenion diris. – Ona nic nie powiedziała.

Mem

Przyszłowek mem oznacza sam, osobiście (nie należy go mylić z sola - sam, samotny):

 • Mi mem faris tion. – Sam (osobiście) to zrobiłem.
 • Mi sola faris tion. – Sam (w pojedynkę) to zrobiłem.

Do widzenia

Istnieje kilka sposobów, aby powiedzieć "do widzenia" w esperanto, ale najczęściej używa się:

 • ĝis la revido – dosłownie "do ponownego zobaczenia"

Można też pominąć przedimek:

 • ĝis revido.

Przedrostek ek-

początek lub krótkotrwałość czynności

Examples:

 • ekvidi – zobaczyć
 • ekdormi – zasnąć
 • ekkanti – zaśpiewać
 • eki – rozpoczynać

The Suffix -aĵ

przedmiot, potrawa:

 • manĝo – coś do zjedzenia
 • trinko – napój
 • verdo – zieleń (trawa)
 • porko – wieprzowina